Op zoek naar …

Onder het mom ‘stilstaan is achteruitgaan’ startte ik in september met de ‘jaarcursus | Psychomotorische ontwikkeling en remediĆ«rend leren.’

Hierbij komen deskundige uit verschillende hoeken, zoals zorgleerkrachten, leerkrachten, kinesisten, logopedisten en ergotherapeuten toelichting geven over hoe kinderen ontwikkelen en tot leren komen. Alles start bij de geboorte en naarmate kinderen ouder worden, ontwikkelen ze meer en meer vaardigheden. Ook de verwachtingen van hun omgeving wordt groter. Bij de meeste kinderen verloopt dit van een leien dakje.

Maar tijdens de groei kunnen er ook obstakels optreden die deze ontwikkeling verstoren. Wanneer er ‘problemen’ optreden, wordt de hulp ingeroepen van een specialist. Die specialist kijkt dan op zijn domein waar het schoentje wringt en probeert hiervoor een oplossing te vinden. Hoewel dit heel vaak lukt, zijn er kinderen waarbij schijnbaar niets lijkt te helpen. Het is steeds belangrijk om het groter geheel in kaart te brengen en te kijken naar de ontwikkeling van het kind op vlak van logopedie, kinesitherapie en ergotherapie. Op die manier kunnen we ook gericht doorsturen naar collega’s. Dit jaar verdiepen we ons in het beoordelen van de ontwikkeling in de verschillende disciplines en bekijken we hoe we via speelse therapie de kinderen een zetje in de goede richting kunnen geven. De samenwerking tussen de verschillende disciplines is een grote meerwaarde voor de groei van het kind.

Het is een zeer boeiend traject waarin ik meer inzicht krijg in de psychomotorische vaardigheden die kinderen verwerven om tot leren te komen. De inhoud van de cursus gaat over de logopedische grenzen heen en juist dat maakt het zo interessant. Daarnaast maken de lesgevers heel vaak de terugkoppeling naar het onderwijs. Ze geven heel wat tips en tricks naar de bruikbaarheid van strategieĆ«n en technieken voor de leerkrachten in de klas. Nu ik halfweg de cursus ben, vind ik het een aanrader voor andere collega’s die willen bijscholen binnen psychomotoriek. Als logopediste is het belangrijk om je niet te verengen binnen het lezen, het schrijven of de taal maar ook om de gehele ontwikkeling van kinderen te beoordelen. Op die manier kan men op tijd naar andere specialisten doorsturen.

Voor meer informatie kan je terecht op: https://www.thomasmore.be/donche-nascholing-onderwijs/jaarcursus-psychomotorische-ontwikkeling-en-remedierend-leren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *