logoLML_alpha

Spreek, lees, schrijf en reken maar!

Het fundament van het leerproces als je met mij aan de slag gaat?
Jouw talenten en kwaliteiten. 

Spreken, lezen, schrijven en rekenen: voor de één vanzelfsprekend. Voor de ander niet. In sommige gevallen komt dit doordat bepaalde stappen in de ontwikkeling (nog) niet voldoende zijn gemaakt. Een logopediste biedt dan uitkomst.

Ik behandel kleuters en kinderen met taalstoornissen (o.a. dysfasie), lagere school kinderen met problemen op het gebied van lezen (dyslexie) en schrijven (dysorthografie) én volwassenen met stemproblemen.

Spreek, lees, schrijf en reken maar dat we samen
een groei in je ontwikkeling doormaken.

Trends

Op de hoogte blijven van de laatste trends op het gebied van logopedie is een must als je het mij vraagt.
Daarom volg ik jaarlijks verschillende bijscholingen en investeer ik in nieuw materiaal (boeken, apps, podcasts, etc.).

Ik deel deze trends en mijn visie daarop graag met je!

Disciplines

Ervaar je hinder op één van de volgende gebieden bij je kind of jezelf?  Of wens je een groei in de ontwikkeling op dat vlak?
Starten met logopedie is gemakkelijker dan je denkt.

SPRAAK

Je kind of jijzelf spreekt bepaalde klanken verkeerd of niet uit, zoals lispelen, het niet kunnen vertellen van de ‘r’ of je bent onverstaanbaar voor de ander. Oorzaken kunnen verschillen. Bij jonge kinderen kan dit het gevolg zijn van duimzuigen. Bij volwassenen kan een stoornis in het zenuwstelsel aan de basis liggen (ziekte van Parkinson, MS, ALS, etc.).

LEER

Ondanks een goede intelligentie, heeft je kind moeite met lezen of schrijven op school. Hij of zij heeft moeite met inzichten,spellingsregels, oplossingsstrategieën, etc.

TAAL

Je kind begrijpt de taal niet en kan het niet vertellen. Dit uit zich bijvoorbeeld in een kleinere woordenschat, beperktere zinsbouw of het niet begrijpen van opdrachten in de klas. 

AFWIJKENDE MONDGEWOONTEN

Je kind slikt verkeerd, lispelt of ademt door de mond waarvoor op termijn orthodontische behandeling nodig is.  Dit kan een teken zijn dat de mondspieren onvoldoende of foutief werken. Door samenwerking met de orthodontist en tandarts kunnen we ervoor zorgen dat de mond correct gebruikt wordt en de tanden weer een mooie positie innemen.

EETPROBLEMEN bij jonge kinderen

Je kind kan of wil geen flesje drinken of voeding van een lepel eten. Je kind weigert brokjes of begint te kokhalzen. Je kind eet zeer kieskeurig of weinig. De maaltijden aan tafel verlopen moeizaam en zijn telkens een strijd.

Praktisch

Starten met logopedie

Maak je je zorgen over de taal- en spraakontwikkeling van je kind of jezelf?
En vraag je je af of een logopedist uitkomst kan bieden?
Lees dan eens de folder: “Wanneer doe je een beroep op een logopedist” van de Vlaamse Vereniging van Logopedisten.

Wil je een beroep op mij doen? Dan zijn dit de stappen die we samen doorlopen, voordat we effectief de behandeling kunnen starten.

  • Meld je aan via de site of bel me. Je kunt je aanmelden zodra je een doorverwijzing hebt van de huisarts, NKO-arts, pediater, school of het CLB. Maar ook op eigen initiatief contact opnemen.
  • Het logopedisch onderzoek wordt opgestart. Wil je in aanmerking komen voor terugbetaling? Dan heb je hiervoor een voorschrift van de huisarts of specialist nodig.
  • Tijdens het eerste onderzoek vindt een uitgebreid gesprek plaats om jouw hulpvraag duidelijk te krijgen. Ook voer ik enkele tests uit om te zien welke behandeling het best bij jou of je kind past. Tijdens dit onderzoek geef ik het advies of logopedie voor jou de oplossing is of niet. Blijkt het dat niet te zijn? Dan is terugbetaling niet mogelijk.
  • De specialist (NKO-arts, pediater, neuroloog) ontvangt van mij het onderzoeksverslag. Zodra hij akkoord is, schrijft hij een voorschrift uit voor de start van de therapie.
  • Het eerste voorschrift, onderzoeksverslag, tweede voorschrift en akkoord terugbetaling worden ingediend bij het ziekenfonds en we kunnen starten met de behandeling.

Behandeling

Elk persoon is uniek en vraagt om een behandeling op maat. Die krijg je dan ook bij mij. Elke sessie is uitdagend en leuk. Zeker voor kinderen is dit erg belangrijk. Al spelend leren zij ontdekken. Samen met jouw omgeving of dat van je kind, gaan we aan de slag.

Communicatie met die omgeving is essentieel om de therapie te laten slagen. Denk bijvoorbeeld aan korte gesprekken of een kort verslag via mail of schrift waarin de sessie besproken wordt. Maar waar ook ingegaan wordt op de inoefening thuis. Welke oefeningen kunnen het best herhaald worden tussen de sessies in en welke ondersteuning heeft iemand daarbij nodig. Tevens wordt de huisarts of specialist jaarlijks op de hoogte gehouden van de evolutie.

Is de therapie voor een kind? Dan wordt het contact met de school uiteraard niet vergeten. Tijdens die gesprekken wordt de evolutie besproken en aangegeven wat er eventueel van de leerkracht of zorgcoördinator wordt verwacht.

Met zijn allen werken we samen om het beste te bereiken!

Tarieven & terugbetaling

De hoogte van je terugbetaling, wordt onder andere bepaald door het soort en de ernst van je stoornis. De terugbetaling gebeurt via het RIZIV of via een aanvullende verzekering van je eigen ziekenfonds.

In België heb je meer dan 50 verschillende ziekenfondsen. Wil je gebruik van maken van hun diensten? Neem dan contact op met je eigen ziekenfonds. Voor enkele ziekenfondsen van ons land, heb ik de afspraken rondom terugbetaling alvast voor je opgezocht.

→ Christelijke Mutualiteit

→ Socialistische Mutualiteit

→ Onafhankelijk Ziekenfonds

→ Partena

RIZIV hanteert de volgende tarieven voor terugbetaling:

 tarief kabinetterugbetalingremgeld
Eerste onderzoek (bilan)/30 min.32.83€25.33€7.50€
Evolutiebilan/ 30 min.46.80€35.80€11€
Sessie 30 min.24.06€18.56€5.50€
Sessie 60 min.48.32€37.32€11€

Over mij

Visie

Logopedie is veel meer dan enkel kinderen mooi leren praten. Logopedie reikt van baby tot oudere. En hoe oud je ook bent en voor welke stoornis je ook bij mij komt: iedereen heeft talenten en kwaliteiten. Die liggen dan ook aan de basis van het leerproces als je met mij werkt.

Want de groei en de ontwikkeling van een individu staat voor een groot deel met het vertrouwen dat hij stelt. Ik ben de helpende hand op het gebied van logopedie. Spreek, lees, schrijf en reken maar dat we samen een groei in jouw ontwikkeling of de ontwikkeling van je kind doormaken.

Maar ik kan en wil het niet alleen. Ik heb jou / je kind daar natuurlijk voor nodig. Maar net zo goed de omgeving. Het gezin. De familie. Vrienden. Werk. School. Goede communicatie met alle betrokkenen is dan ook essentieel. Lees hier meer over bij Behandeling.   

Daarnaast heb ik ook mijn eigen gezin nodig. Ook in hen wil ik het beste naar boven halen. De balans tussen werk en privé houd ik vast door het aantal aanmeldingen voor mijn praktijk te beperken. Zo krijgt iedereen de tijd en aandacht die hij verdient!

Ervaring

Na logopedist te zijn geweest in verschillende praktijken in Leuven, Geel en Arendonk en in de ziekenhuizen van Turnhout en Mol, ben ik in 2018 Logopedie met Lindsay gestart. In mijn praktijk ontvang ik verschillende mensen met uiteenlopende stoornissen. Ze hebben echter allemaal één ding gemeen: Hun eigen talenten en kwaliteiten zijn het fundament van het leerproces.

Meestal vinden de sessie in mijn praktijk plaats, maar soms ook in een vertrouwde omgeving. Bijvoorbeeld thuis of op school.

Naast mijn zelfstandige praktijk begeleid ik als ondersteuner op scholen kinderen met een extra ondersteuningsnoden zoals autisme, dysfasie, het syndroom van Down, DCD,… waardoor de leerkracht zich kan focussen op zijn taak. En heeft hij of zij hulp nodig in de omgang met kinderen waarbij het leerproces minder vlot verloopt? Dan coach ik ze daar in.

 

Opleidingen

Aan de basis van mijn kennis en kunde ligt de opleiding Logopedie enAudiologie aan de KU Leuven (2008). Om de meer pedagogische hoek van het leren en ontwikkelen te ontdekken, volgde ik nadien een lerarenopleiding. Hiaten in het leerproces merk ik snel op, zodat ik de behandeling daarop kan aanpassen.

Op de hoogte blijven van de laatste trends op het gebied van logopedie is een must als je het mij vraagt. Daarom volg ik jaarlijks verschillende bijscholingen rond leer- en taalstoornissen. Maar ook de vormingen rondom stem (bijvoorbeeld manuele facilitatie en lax vox) zijn voor mij  bekend terrein.

 

Ervaar je hinder op één van deze disciplines bij je kind of jezelf?
Of wens je een groei in de ontwikkeling op dat vlak? Starten met logopedie is gemakkelijker dan je denkt.

Logopedie met Lindsay
Agnetendal 29
2370 Arendonk